11:38 pm - Perşembe Haziran 22, 2017

yargıtay dosya sorgulama

Salı, 30 Ekim 2012, 17:29 | Genel | 0 Yorum | Read 4726 Times
by admin

yargıtay dosya sorgulama

Yargıtay hakkında bilgi verme ile başlayalım, ağır ceza merkezlerindeki hukuk ve ceza mahkemeleri ile ilgili olarak verilen kararın, taraflarca temyiz edilmesi üzerine bahse konu temyiz (bir nevi itiraz olarak da değerlendirilebilir.) edilen dosyayı inceleyerek; hakimin, vermiş olduğu kararın yerinde olup olmadığını inceleyerek karar veren bir üst birimdir.

Yargıtay kararları sonuç itibariyle genel olarak; dört başlıkta toplanabilir.
1- BOZMA
2- ONAMA
3- DÜZELTEREK ONAMA
4- KISMEN BOZMA KISMEN ONAMA


1-BOZMA; mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olan herhangibir nedenle dosyanın yeniden yargılamaya tabi tutulması olayıdır. Yani, hakimin vermiş olduğu kararın yerinde olmadığı anlamı da çıkartılabilir.

Bu durumda; bozulan dosya mahkemesine geri gönderilir ve yargılamaya kaldığı yerden devam edilir. Bozma içeriğine göre; dosyanın yeniden karara bağlanma süresi daha da kısadır, çünkü yargıtay bozma aşamasında dosyanın neyden dolayı bozulduğunu belirttiği için bir nevi hakime yol gösterir.

2- ONAMA; adı üstünde; hakimin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu, doğru olduğunu ifade eder bir nevi. yani hakimin vermiş olduğu kararın kesinleşmesidir. bu aşamadan sonra yargılama sona erer. (karar düzeltmeye gidilmezse tabiki)

3-DÜZELTEREK ONAMA; hakimin vermiş olduğu karar içeriğindeki hususlardan bir kısmında düzeltme yapılarak kararın onanmasıdır. örnek olarak; hakim, avukat ücreti olarak 300 yazmıştır, oysa 350 yazması gerekirdi, bu durumda yargıtay avukat ücretini 350 yaparak, yani düzelterek onama yapar.

4- KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA; adından da anlaşılacağı üzere; hakimin vermiş olduğu karar içerisindeki unsurlardan bir kısmının bozularak yeniden yargılama yapılması gerektiği, birkısmının da yerinde olduğundan bahisle onandığı anlamını taşır. Örnek olarak; bir kişinin hem yaralam suçu var, hem de mala zarar verme suçu var, yargıtay kişinin mala zarar verme suçunu onaylar, yaralama suçunu bozarsa; dosya (karar düzeltmeye gidilmezse tabiki), mala zarar verme suçu açısından dosya kesinleşir, yaralama suçu açısından yargılama devam eder,

yargıtay dosya sorgulama : LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ!

Tagged with: , ,

Yorun Yazın

www.clicks-me.com