samsung galaxy s3

Salı, 30 Ekim 2012, 15:33 | Teknoloji | 0 Yorum | Read 913 Times
by admin

Galaxy S3 Satışları Samsung’a Üçüncü Çeyrekte Rekor Kar Getirdi

 

Samsung 2012 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği 7.4 milyar $ kar ile başka bir rekorun daha altına imzasını atmış oldu. Bu başarının temelinde ise firmanın mobil cihaz sektöründe özellikle Galaxy ürünlerinin popülerliği ile elde etmiş olduğu başarı var. Özelliklle Samsung Galaxy S3’ün üst sınıf akıllı telefon segmentinin kaymağını yemesinin firmanın 7.4 milyar $ olarak gerçekleşen faaliyet karındaki payı yadsınamayacak derecede büyük.

Samsung’un Haziran – Eylül dönemlerini kapsayan üçüncü çeyrek içerisinde elde etmiş olduğu faaliyet karındaki büyümenin yılsonuna doğru yavaşlayarak artması öngörülüyor (Thomson Reuters tarafından). Öte yandan Samsung’un mali tablolarının dip toplamına yansıyan net gelir rakamı ise yine aynı dönem itibariyle 5.97 milyar $ olarak gerçekleşti.

Samsung’un elde ettiği karının kırılımlarını incelediğimizde ise Samsung Galaxy S3’ün firmanın mobil segmentinde elde ettiği karın %69’una karşılık gelen bir kar oranına sahip olduğunu görüyoruz. Sadece bir ürünün bu kadar yüksek bir getiri sağlaması örneğinin eşine mobil telefon piyasasında belki de daha önce hiç rastlanılmamış olabilir.
Galaxy S3 satışlarından gelen karın Samsung’un mobil segmenti içerisindeki payı %69 gibi fantastik bir orana sahip

Bu noktada Samsung’un elde etmiş olduğu bu başarının mobil telefon piyasasındaki global büyüme ile doğrudan bağlantısı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda şirketin başarısının geleceği de bir anlamda konjonktürel dalgalanmalar ile sıkı sıkıya ilişki içerisinde. Şirketin başarısı ile ilişkilendirilebilecek başka bir olgu ise Apple’a Amerika’da alınan ağır patent davası yenilgisinin firmanın çıkışı üzerinde ciddi bir olumsuz etkisinin olmamış olması. Demek ki piyasada tutulan ürünlerin tasarım ve üretimine devam edildiği sürece patent davaları dışsal müdahelelerin olumsuz etkisi azalabiliyor.

Tagged with: , , ,

Yorun Yazın

www.clicks-me.com