10:06 pm - Çarşamba Ekim 26, 2016

Gargat ağacı nedir

Cuma, 23 Kasım 2012, 13:37 | Genel | 0 Yorum | Read 11106 Times
by admin

Gargat Ağacı Hakkında Bilgi,İsrail ve Gargat Ağacı,Gargat Ağacı, Fotoğrafı, Gargat ağacı Meyvesi Nasıldır

Gargat ağacı nedir

Gargat ağacı hakkında kısaca bilgi verelim…
Yahudilerin milli ağacı gargad (garg) ağacı dır. kıyamet kopmadan önce yahudiler ile müslimânlar arasında büyük bir savaş olacak, her ağaç, her taş arkasına saklanan yahudi’yi ihbâr edecek, “ey müslüman arkamda bir tane var” diyecekmiş. ancak bu ağaç, yani garkat (ğarkat) ağacı ise sessiz kalacakmış.
“Müslümanlarla yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey müslüman! Arkamda bir yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o yahudilerin ağaçlarındandır.”
Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 82
günümüzde birden fazla ağacın ğarkat (veya ğarkad) diye tesmiye olunmasından dolayı hazreti peygamberin yahudilerin bir sığınak olarak kullanacaklarını haber verdiği ağacın bugünkü adını net olarak bilemiyoruz. yaygın kanaate göre latince nitraria retusa diye adlandırılan ve musevi ağacı, tuz ağacı gibi isimlerle de anılan ağaç ile latincesi paliurus spina-christi olan kudüs dikeni veya isa dikeni ağacı da hadisteki ğarkat olabilir.

tuz ağacı bodur sayılabilecek, altında kilolarına göre 3 ile 10 arasında yahudi’nin sığınabileceği ebatlarda bir ağaçtır. etli yaprakları ve nisan mayıs aylarında açan beyaz çiçekleri, yenilebilir kırmızı meyveleri vardır. tuzlu alanlarda, özellikle çalı tipi bitki örtüsünün bol göründüğü bozkırlarda ve çöllerde görülür. bugün israil’in bulunduğu coğrafyada bu ağaçlardan mebzul miktarda vardır. israil sınırları dahilinde ölü deniz vadisi, judea çölü, judea dağlarının etekleri, negev tepeleri ve aravah vadisi bu bitkinin esas bulunduğu yerlerdir. israil topraklarının geri kalan kısımlarında ise nadiren rastlanır. dünyada bu bitkinin görüldüğü diğer ülkeler pakistan, ırak, suriye, ürdün, suudi arabistan, kuveyt, ve kuzey afrika’dir.
isa dikeni veya kudüs dikeni ise, adından anlaşılacağı üzere isa (as) efendimiz’in, hıristiyan inancına göre, çarmıha gerilmeden önce kafasına geçirilen dikenli tacın yapımında kullanılan ağaçtır. akdeniz havzasında, asya’nın güneybatı ve orta bölümlerindeki bozkır bölgelerde, fas’ta ve ispanya’da bolca görülür. boyu 3 ile 4 metre arasında değişir. küçük kozalak benzeri meyvesi olur. içindeki antimikrobiyel özütlerden dolayı tıp çevrelerinde eski zamanlardan beri tanınan bir bitkidir. bu meyanda latince isimleri ziziphus spina-christi, sarcopoterium spinosum ve euphorbia milii olan ağaçlar da bahse değerdir.

gargat ağacı hadis
bu ağaç ile ilgili hadisi şerif’i hatırlamakta fayda var. ibni ömer’den (ra) ve ebu hureyre’den (ra) rivayet edilen iki sahih hadiste resulullah (sas) şöyle buyuruyor: “müslümanlarla yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. o harpte müslümanlar yahudileri öldürecekler. öyle ki, yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ey müslüman, ey allah’ın kulu, şu arkamdaki yahudidir, hemen gel de öldür onu!” diye haber verecektir. sadece ğarkat ağacı müstesna, çünkü o, yahudilerin ağaçlarındandır.”

Gargat ağacı

Gargat ağacı


Tagged with: , , , ,

Yorun Yazın

  • wholesale jerseys
  • cheap nba jerseys